Poskytované služby  
   

 

 

Revízie - odborné prehliadky a odborné skúšky plynových a tlakových zariadení
Servis, údržba, opravy, plynových a tlakových zariadení
Vypracovanie miestnych prevádzkových poriadkov, plánov údržby, plánov odborných prehliadok a skúšok,  evidenčných kariet VTZ  a dokumentov o ochrane pred výbuchom
Školiaca činnos - na plynové a tlakové zariadenia
Obsluha a prevádzka plynových a tlakových zariadení
Meranie hrúbok stien TNS ultrazvukom UTT - Ultrasonic thickness measurement
Projektová, poradenská a konzultačná činnos
Revízie, kontroly a nadstavenie snímačov plynov
Prípravné práce pre stavbu, demolačné práce, búracie práce a výkopové práce
Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla
Neverejná osobná cestná motorová doprava vykonávaná vozidlami do 9 miest vrátane vodiča