Kontakt  
     

REGAS, s.r.o.

Trenčianska 1880/20

Nové Mesto nad Váhom 915 01

Slovenská republika

www.regasnm.sk

 

IČO:                           46 350 314

IČ DPH:                     SK2023338284

Bankové Spojenie : Tatra banka a.s.,

č. ú.: 2926863220/1100

Ladislav Pista

Konateľ spoločnosti

tel: 0902 281 484

tel: 0907 689 552      

e - mail: regas.nm@gmail.com

e - mail: regasnm@regasnm.sk

Mgr. Lukáš Pista

Konateľ spoločnosti

tel: 0948 039 500

e - mail: regas.nm@gmail.com

e - mail: regasnm@regasnm.sk

 

Register

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro; Vložka číslo: 25075/R